Αυτόματη ποτίστρα ορνίθων

Αυτόματη ποτίστρα ορνίθων

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Data sheet

developed by intersoft