Αυτόματη ταίστρα ορνιθων 20 kg

Αυτόματη ταίστρα ορνιθων 20 kg

 1

Περισσότερες πληροφορίες

 3

Data sheet

developed by intersoft