Ποτίστρα χοιριδίου, 2.5 lt/λεπτό

Ποτίστρα χοιριδίου, 2.5 lt/λεπτό

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Data sheet

developed by intersoft